Disclaimer

Lubos kaming nagsusumikap na gawing tumpak ang lahat ng impormasyon sa blog na ito. Subalit, hindi ito nangangahulugan na walang pagkakamali o walang pagkukulang sa mga ito. Kaya anumang pinsala o pagkalugi na naidulot dahil sa paggamit sa mga nakahanay na impormasyon dito ay hindi namin pananagutan. Gamitin ang mga ito na may kalakip na PAG-IINGAT. Walang kinalaman ang Philippine Charity Sweepstakes Office sa paggawa ng blog na 'to. We do not claim any copyrighted material featured in this blog as our own. Copyright infringement not intended. We invoke the Fair Use clause (Section 185) of the Philippine Copyright Law as enshrined in the Intellectual Property Code of the Philippines, officially known as Republic Act No. 8293


Umiwas sa mga scam. Magsiguro. Maging alerto.